Iklan Bawah Header

Bilangan Pangkat Dua - Mtk SD


A. Bilangan Pangkat Dua
Hasil pangkat dua dari suatu bilangan merupakan perkalian berulang dari bilangan itu sendiri.

Contoh 1.1
1. 6^2 = 6 x 6 = 36
2. 15^2 = 15 x 15 = 225
3. 25^2 = 25 x 25 = 625
4. 30^2 = 30 x 30 = 900

B. Operasi Bilangan Pangkat Dua
Bilangan pangkat dua dapat dioperasikan jumlah, kurang, bagi, dan kali. Untuk lebih pahamnya perhatikan contoh berikut ini:

Contoh 1.2
15^2 - 6^2 = (15 x 15) - (6 x 6)
                  = 225 - 36
                  = 189

(10 + 15)^2 - 10^2 = 25^2 - 10^2
                               = 625 - 100
                               = 525

Contoh 1.3
1. Hasi dari (36 - 7)^2 + (15 + 4)^2 adalah ...
    a. 886
    b. 1.066
    c. 1.202
    d. 1.488
    Penyelesaian:
    (36 - 7)^2 + (15 + 4)^2
    = 29^2 + 19^2
    = 814 + 361
    = 1.202

2. Hasil dari (16 9)^2 x (5 - 2)^2
    a. 6.084
    b. 5.625
    c. 3.033
    d. 2.277
    Penyelesaian:
    (16 + 9)^2 x (5 - 2)^2
    = 25^2 x 3^2
    = 625 x 9
    = 5.625

3. Hasil dari (96 - 44)^2 - (18 + 6)^2
    a. 784
    b. 2.128
    c. 2.432
    d. 6.920
    Penyelesaian:
    (96 - 44)^2 - (18 + 6)^2
    = 52^2 - 24^2
    = 2.704 - 576
    = 2.128

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel